هیئت علمی

فرزانه دهکردی, جلال

فرزانه دهکردی, جلال

بخش زبان

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فرقانی, محمد کاظم

فرقانی, محمد کاظم

دانشکده الهیات

مقالات فارسی:17
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فطانت حقیقی‌فرد, محمد

فطانت حقیقی‌فرد, محمد

دانشکده مدیریت

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

فکری, مسعود

فکری, مسعود

بخش عربی

scopus:0
wos:0